Manylion cais “NEPO and TPPL Purchase of Grounds Maintenance Equipment and Plant Framework

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4277026  sent  2019-03-21 15:45:14 +0000  waiting_response  2019-03-21 15:45:15 +0000  waiting_response  outgoing  
4296109  response  2019-03-26 13:19:34 +0000    2019-03-26 13:23:13 +0000  waiting_response  incoming  
4296123  status_update  2019-03-26 13:23:13 +0000  waiting_response  2019-03-26 13:23:13 +0000  waiting_response   
4413062  response  2019-04-18 16:12:03 +0100    2019-04-18 16:16:00 +0100  partially_successful  incoming  
4413068  status_update  2019-04-18 16:16:00 +0100  partially_successful  2019-04-18 16:16:00 +0100  partially_successful   
4914561  edit  2019-07-19 03:45:51 +0100         
4914562  edit  2019-07-19 03:45:51 +0100         
4914563  edit  2019-07-19 03:45:51 +0100         
4914564  edit  2019-07-19 03:45:51 +0100         
4914565  edit  2019-07-19 03:45:51 +0100         
6713191  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713192  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713193  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713194  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713195  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713196  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713197  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713198  edit  2020-04-19 03:48:22 +0100         
6713199  edit  2020-04-19 03:48:23 +0100         
6713200  edit  2020-04-19 03:48:23 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.