Manylion cais “Near Miss Data involving TfL Buses 1 January - 30 November 2017

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2652740  sent  2017-12-01 10:14:42 +0000  waiting_response  2017-12-01 10:14:42 +0000  waiting_response  outgoing  
2652892  response  2017-12-01 11:14:15 +0000    2017-12-01 11:19:01 +0000  waiting_response  incoming  
2652910  status_update  2017-12-01 11:19:01 +0000  waiting_response  2017-12-01 11:19:01 +0000  waiting_response   
2687542  response  2018-01-03 15:52:19 +0000    2018-01-03 15:59:18 +0000  rejected  incoming  
2687552  status_update  2018-01-03 15:59:18 +0000  rejected  2018-01-03 15:59:18 +0000  rejected   
2687787  followup_sent  2018-01-03 20:20:15 +0000  internal_review  2018-01-03 20:20:15 +0000  internal_review  outgoing  
2711771  overdue  2018-01-05 00:00:00 +0000         
2706129  response  2018-01-17 10:09:48 +0000    2018-01-21 07:39:51 +0000  waiting_response  incoming  
2711253  status_update  2018-01-21 07:39:51 +0000  waiting_response  2018-01-21 07:39:51 +0000  waiting_response   
2730002  very_overdue  2018-02-02 00:00:00 +0000         
2756237  response  2018-02-21 14:23:52 +0000    2018-02-25 07:24:34 +0000  rejected  incoming  
2760942  status_update  2018-02-25 07:24:34 +0000  rejected  2018-02-25 07:24:34 +0000  rejected   
3099847  edit  2018-05-26 03:45:12 +0100         
3099848  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099849  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099850  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099851  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099852  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099853  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099854  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099855  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099856  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099857  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         
3099858  edit  2018-05-26 03:45:13 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.