Manylion cais “NDR

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2716329  sent  2018-01-24 12:34:21 +0000  waiting_response  2018-01-24 12:34:21 +0000  waiting_response  outgoing  
2717558  response  2018-01-25 08:44:35 +0000    2018-01-29 10:26:53 +0000  waiting_response  incoming  
2722059  status_update  2018-01-29 10:26:52 +0000  waiting_response  2018-01-29 10:26:53 +0000  waiting_response   
2744472  response  2018-02-13 08:08:50 +0000    2018-02-22 14:54:47 +0000  successful  incoming  
2758073  status_update  2018-02-22 14:54:47 +0000  successful  2018-02-22 14:54:47 +0000  successful   
3087843  edit  2018-05-23 03:45:30 +0100         
3087844  edit  2018-05-23 03:45:30 +0100         
3087845  edit  2018-05-23 03:45:30 +0100         
3087846  edit  2018-05-23 03:45:30 +0100         
3087847  edit  2018-05-23 03:45:30 +0100         
4125421  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125422  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125423  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125424  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125425  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125426  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125427  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125428  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125429  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         
4125430  edit  2019-02-23 03:47:16 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.