Manylion cais “MPhil in Political Thought and Intellectual History

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5529285  sent  2019-10-18 02:49:40 +0100  waiting_response  2019-10-18 02:49:40 +0100  waiting_response  outgoing  
5534719  response  2019-10-18 10:13:57 +0100        incoming  
5665465  response  2019-11-08 15:38:25 +0000    2020-02-16 07:09:10 +0000  successful  incoming  
6238013  edit  2020-02-09 03:46:22 +0000         
6238014  edit  2020-02-09 03:46:22 +0000         
6238015  edit  2020-02-09 03:46:22 +0000         
6292460  status_update  2020-02-16 07:09:09 +0000  successful  2020-02-16 07:09:10 +0000  successful   
8659245  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         
8659246  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         
8659247  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         
8659248  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         
8659249  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         
8659250  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         
8659251  edit  2021-02-17 03:47:55 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.