Manylion cais “MPhil in Micro and Nanotechnology Enterprise admission statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4730639  sent  2019-06-15 19:07:58 +0100  waiting_response  2019-06-15 19:07:59 +0100  waiting_response  outgoing  
4737655  response  2019-06-17 09:29:52 +0100    2019-06-17 16:46:00 +0100  waiting_response  incoming  
4739187  status_update  2019-06-17 16:46:00 +0100  waiting_response  2019-06-17 16:46:00 +0100  waiting_response   
4868806  response  2019-07-11 12:23:37 +0100    2019-07-15 11:19:39 +0100  successful  incoming  
4886694  status_update  2019-07-15 11:19:38 +0100  successful  2019-07-15 11:19:39 +0100  successful   
5514953  edit  2019-10-16 03:45:54 +0100         
5514954  edit  2019-10-16 03:45:54 +0100         
5514955  edit  2019-10-16 03:45:54 +0100         
5514956  edit  2019-10-16 03:45:54 +0100         
5514957  edit  2019-10-16 03:45:54 +0100         
7277179  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277180  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277181  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277182  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277183  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277184  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277185  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277186  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277187  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         
7277188  edit  2020-07-16 03:53:42 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.