Manylion cais “Move 51 North: Website

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2711954  sent  2018-01-22 09:29:56 +0000  waiting_response  2018-01-22 09:29:56 +0000  waiting_response  outgoing  
2716197  response  2018-01-24 11:36:06 +0000    2018-01-24 21:12:31 +0000  waiting_response  incoming  
2717236  status_update  2018-01-24 21:12:31 +0000  waiting_response  2018-01-24 21:12:31 +0000  waiting_response   
2753374  overdue  2018-02-20 00:00:00 +0000         
2794654  response  2018-03-08 16:29:45 +0000    2018-03-08 19:42:27 +0000  partially_successful  incoming  
2794858  status_update  2018-03-08 19:42:27 +0000  partially_successful  2018-03-08 19:42:27 +0000  partially_successful   
2857260  followup_sent  2018-03-25 10:47:17 +0100  internal_review  2018-03-25 10:47:17 +0100  internal_review  outgoing  
2939152  response  2018-04-17 12:03:23 +0100        incoming  
2939648  response  2018-04-17 15:08:50 +0100    2018-04-27 14:46:37 +0100  successful  incoming  
2984570  status_update  2018-04-27 14:46:37 +0100  successful  2018-04-27 14:46:37 +0100  successful   
3364062  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364063  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364064  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364065  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364066  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364067  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364068  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364069  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364070  edit  2018-07-28 03:45:10 +0100         
3364071  edit  2018-07-28 03:45:11 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.