Manylion cais “Move 51 North: Failure to meet funding requirements

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2721567  sent  2018-01-28 21:25:28 +0000  waiting_response  2018-01-28 21:25:29 +0000  waiting_response  outgoing  
2728598  response  2018-02-01 13:56:40 +0000    2018-02-02 21:09:20 +0000  waiting_response  incoming  
2731757  status_update  2018-02-02 21:09:20 +0000  waiting_response  2018-02-02 21:09:20 +0000  waiting_response   
2760468  overdue  2018-02-24 00:00:00 +0000         
2772199  response  2018-03-02 15:45:13 +0000    2018-03-02 19:06:07 +0000  successful  incoming  
2772432  status_update  2018-03-02 19:06:07 +0000  successful  2018-03-02 19:06:07 +0000  successful   
3128171  edit  2018-06-03 03:45:28 +0100         
3128172  edit  2018-06-03 03:45:28 +0100         
3128173  edit  2018-06-03 03:45:28 +0100         
3128174  edit  2018-06-03 03:45:28 +0100         
3128175  edit  2018-06-03 03:45:28 +0100         
3128176  edit  2018-06-03 03:45:28 +0100         
4173606  edit  2019-03-03 03:46:11 +0000         
4173607  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173608  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173609  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173610  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173611  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173612  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173613  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173614  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173615  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173616  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         
4173617  edit  2019-03-03 03:46:12 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.