Manylion cais “Move 51 North: Bank statements

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2772421  sent  2018-03-02 18:56:19 +0000  waiting_response  2018-03-02 18:56:19 +0000  waiting_response  outgoing  
2799232  response  2018-03-09 16:44:57 +0000    2018-03-09 19:19:11 +0000  waiting_response  incoming  
2799359  status_update  2018-03-09 19:19:11 +0000  waiting_response  2018-03-09 19:19:11 +0000  waiting_response   
2892330  overdue  2018-04-05 00:00:00 +0100         
3011116  very_overdue  2018-05-03 00:00:00 +0100         
3053966  response  2018-05-14 14:43:45 +0100    2018-05-15 09:31:21 +0100  partially_successful  incoming  
3057660  status_update  2018-05-15 09:31:21 +0100  partially_successful  2018-05-15 09:31:21 +0100  partially_successful   
3424338  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
3424339  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
3424340  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
3424341  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
3424342  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
3424343  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
3424344  edit  2018-08-16 03:45:17 +0100         
4564423  edit  2019-05-16 03:47:07 +0100         
4564424  edit  2019-05-16 03:47:07 +0100         
4564425  edit  2019-05-16 03:47:07 +0100         
4564426  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564427  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564428  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564429  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564430  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564431  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564432  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564433  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564434  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564435  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         
4564436  edit  2019-05-16 03:47:08 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.