Manylion cais “MIS Supplier - Autumn 2018 Census Data

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3763223  sent  2018-12-03 11:57:05 +0000  waiting_response  2018-12-03 11:57:05 +0000  waiting_response  outgoing  
3763225  response  2018-12-03 11:57:23 +0000        incoming  
3763521  response  2018-12-03 14:32:19 +0000        incoming  
3810886  response  2018-12-17 16:24:16 +0000    2019-01-02 06:27:24 +0000  successful  incoming  
3845745  status_update  2019-01-02 06:27:24 +0000  successful  2019-01-02 06:27:24 +0000  successful   
4325500  edit  2019-04-03 03:45:45 +0100         
4325501  edit  2019-04-03 03:45:45 +0100         
4325502  edit  2019-04-03 03:45:45 +0100         
4325503  edit  2019-04-03 03:45:45 +0100         
4325504  edit  2019-04-03 03:45:45 +0100         
5963068  edit  2020-01-03 03:50:22 +0000         
5963069  edit  2020-01-03 03:50:22 +0000         
5963070  edit  2020-01-03 03:50:22 +0000         
5963071  edit  2020-01-03 03:50:22 +0000         
5963072  edit  2020-01-03 03:50:22 +0000         
5963073  edit  2020-01-03 03:50:23 +0000         
5963074  edit  2020-01-03 03:50:23 +0000         
5963075  edit  2020-01-03 03:50:23 +0000         
5963076  edit  2020-01-03 03:50:23 +0000         
5963077  edit  2020-01-03 03:50:23 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.