Manylion cais “Minicab / Transport Information

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2374503  sent  2017-05-23 10:35:48 +0100  waiting_response  2017-05-23 10:35:48 +0100  waiting_response  outgoing  
2376011  response  2017-05-24 10:35:54 +0100    2017-06-16 19:31:08 +0100  waiting_response  incoming  
2401480  status_update  2017-06-16 19:31:07 +0100  waiting_response  2017-06-16 19:31:08 +0100  waiting_response   
2401481  followup_sent  2017-06-16 19:31:40 +0100        outgoing  
2414596  response  2017-06-21 15:51:46 +0100    2017-10-02 10:53:12 +0100  rejected  incoming  
2565502  status_update  2017-10-02 10:53:12 +0100  rejected  2017-10-02 10:53:12 +0100  rejected   
2881276  edit  2018-04-03 03:46:42 +0100         
2881277  edit  2018-04-03 03:46:42 +0100         
2881278  edit  2018-04-03 03:46:43 +0100         
2881279  edit  2018-04-03 03:46:43 +0100         
2881280  edit  2018-04-03 03:46:43 +0100         
2881281  edit  2018-04-03 03:46:43 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.