Manylion cais “Metropolitan Police Oct 2020 Fleet List

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7901692  sent  2020-10-27 11:11:18 +0000  waiting_response  2020-10-27 11:11:18 +0000  waiting_response  outgoing  
7901693  response  2020-10-27 11:11:29 +0000    2020-10-28 14:49:39 +0000  waiting_response  incoming  
7906712  resent  2020-10-28 14:49:38 +0000  waiting_response      outgoing  
7906717  response  2020-10-28 14:50:04 +0000        incoming  
7914239  response  2020-10-29 08:49:38 +0000    2021-03-02 17:46:35 +0000  rejected  incoming  
8517296  edit  2021-01-30 03:47:46 +0000         
8517297  edit  2021-01-30 03:47:46 +0000         
8517298  edit  2021-01-30 03:47:46 +0000         
8517299  edit  2021-01-30 03:47:46 +0000         
8517300  edit  2021-01-30 03:47:46 +0000         
8778128  status_update  2021-03-02 17:46:35 +0000  rejected  2021-03-02 17:46:35 +0000  rejected   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.