Manylion cais “Mental Health Recovery & Reablement Commissioned Social Care Services & Specialist Social Care Transitions Service

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9200414  sent  2021-05-07 10:41:01 +0100  waiting_response  2021-05-07 10:41:02 +0100  waiting_response  outgoing  
9200545  response  2021-05-07 11:21:06 +0100    2021-05-07 11:32:29 +0100  waiting_response  incoming  
9200590  status_update  2021-05-07 11:32:29 +0100  waiting_response  2021-05-07 11:32:29 +0100  waiting_response   
9388404  response  2021-06-07 11:02:26 +0100    2021-06-08 13:56:14 +0100  successful  incoming  
9394077  status_update  2021-06-08 13:56:14 +0100  successful  2021-06-08 13:56:14 +0100  successful   
10017108  edit  2021-09-09 03:46:36 +0100         
10017109  edit  2021-09-09 03:46:36 +0100         
10017110  edit  2021-09-09 03:46:36 +0100         
10017111  edit  2021-09-09 03:46:37 +0100         
10017112  edit  2021-09-09 03:46:37 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.