Manylion cais “Mayor [Joe Anderson] why he has misled the public/ Hughes PR/ Cllr Calvert Labour

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6066685  sent  2020-01-18 16:01:42 +0000  waiting_response  2020-01-18 16:01:42 +0000  waiting_response  outgoing  
6076074  response  2020-01-20 08:41:07 +0000        incoming  
6361792  response  2020-02-26 16:04:34 +0000    2020-06-23 07:02:52 +0100  attention_requested  incoming  
6965176  edit  2020-05-27 03:45:39 +0100         
6965177  edit  2020-05-27 03:45:39 +0100         
6965178  edit  2020-05-27 03:45:39 +0100         
7142615  report_request  2020-06-23 07:02:52 +0100  attention_requested       
7431099  edit  2020-08-09 19:50:04 +0100         
9797844  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797845  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797846  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797847  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797848  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797849  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797850  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         
9797851  edit  2021-08-10 03:46:05 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.