Manylion cais “May i have a copy of TRU139 please.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
12661625  sent    2022-08-14 03:49:31 +0100  waiting_response  waiting_response  2022-08-14 03:49:32 +0100  outgoing  
12671658  response    2022-08-16 09:36:43 +0100        incoming  
12682025  response    2022-08-17 11:02:15 +0100    successful  2022-10-21 01:52:31 +0100  incoming  
13217153  status_update  described_state  2022-10-20 19:23:20 +0100  partially_successful  partially_successful  2022-10-20 19:23:21 +0100   
13217293  status_update  described_state  2022-10-21 01:52:31 +0100  successful  successful  2022-10-21 01:52:31 +0100   
13925348  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-22 03:46:08 +0000         
13925349  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-22 03:46:08 +0000         
13925350  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-22 03:46:08 +0000         
13925351  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-22 03:46:08 +0000         
13925352  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-01-22 03:46:08 +0000         
16318956  edit metadata  allow_new_responses_from  2023-10-22 03:46:08 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.