Manylion cais “Master of Philosophy in Finance and Economics Handbook for 2016/17

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3471073  sent  2018-08-31 03:32:57 +0100  waiting_response  2018-08-31 03:32:58 +0100  waiting_response  outgoing  
3473312  response  2018-08-31 10:17:13 +0100        incoming  
3539939  response  2018-09-20 15:19:21 +0100    2019-02-10 01:59:53 +0000  successful  incoming  
3824120  edit  2018-12-21 05:48:12 +0000         
3824121  edit  2018-12-21 05:48:12 +0000         
3824122  edit  2018-12-21 05:48:12 +0000         
4050340  status_update  2019-02-10 01:59:53 +0000  successful  2019-02-10 01:59:53 +0000  successful   
6248895  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         
6248896  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         
6248897  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         
6248898  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         
6248899  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         
6248900  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         
6248901  edit  2020-02-11 03:46:05 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.