Manylion cais “LTNs

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
12240292  sent  2022-06-24 11:20:42 +0100  waiting_response  2022-06-24 11:20:42 +0100  waiting_response  outgoing  
12240293  response  2022-06-24 11:20:58 +0100        incoming  
12284449  response  2022-06-30 14:35:51 +0100    2022-07-27 15:10:46 +0100  partially_successful  incoming  
12524711  status_update  2022-07-27 15:10:46 +0100  partially_successful  2022-07-27 15:10:46 +0100  partially_successful   
13267839  edit  2022-10-28 03:48:24 +0100         
13267840  edit  2022-10-28 03:48:24 +0100         
13267841  edit  2022-10-28 03:48:24 +0100         
13267842  edit  2022-10-28 03:48:24 +0100         
15743091  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743092  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743093  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743094  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743095  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743096  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743097  edit  2023-07-28 03:55:53 +0100         
15743098  edit  2023-07-28 03:55:54 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.