Manylion cais “Lost website data

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2654457  sent  2017-12-02 20:36:32 +0000  waiting_response  2017-12-02 20:36:32 +0000  waiting_response  outgoing  
2655855  response  2017-12-04 14:14:27 +0000    2017-12-04 15:12:12 +0000  waiting_response  incoming  
2655954  status_update  2017-12-04 15:12:12 +0000  waiting_response  2017-12-04 15:12:12 +0000  waiting_response   
2689398  overdue  2018-01-05 00:00:00 +0000         
2690070  response  2018-01-05 14:28:26 +0000    2018-01-06 09:41:12 +0000  successful  incoming  
2690880  status_update  2018-01-06 09:41:12 +0000  successful  2018-01-06 09:41:12 +0000  successful   
2898535  edit  2018-04-07 03:45:18 +0100         
2898536  edit  2018-04-07 03:45:18 +0100         
2898537  edit  2018-04-07 03:45:18 +0100         
2898538  edit  2018-04-07 03:45:18 +0100         
2898539  edit  2018-04-07 03:45:18 +0100         
2898540  edit  2018-04-07 03:45:18 +0100         
3292262  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292263  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292264  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292265  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292266  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292267  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292268  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292269  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292270  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292271  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292272  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         
3292273  edit  2018-07-07 03:46:22 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.