Manylion cais “LNAT data 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6010046  sent  2020-01-10 12:33:45 +0000  waiting_response  2020-01-10 12:33:45 +0000  waiting_response  outgoing  
6010188  response  2020-01-10 13:51:36 +0000        incoming  
6198704  response  2020-02-03 15:29:17 +0000    2020-02-04 13:36:21 +0000  not_held  incoming  
6205231  status_update  2020-02-04 13:36:21 +0000  not_held  2020-02-04 13:36:21 +0000  not_held   
6818918  edit  2020-05-05 03:50:39 +0100         
6818919  edit  2020-05-05 03:50:39 +0100         
6818920  edit  2020-05-05 03:50:39 +0100         
6818921  edit  2020-05-05 03:50:39 +0100         
8562602  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562603  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562604  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562605  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562606  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562607  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562608  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         
8562609  edit  2021-02-05 03:50:36 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.