Manylion cais “LLM examiner's reports 2021/22

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
12941872  sent  2022-09-18 13:39:15 +0100  waiting_response  2022-09-18 13:39:15 +0100  waiting_response  outgoing  
12948603  response  2022-09-20 10:49:34 +0100    2022-09-20 13:00:29 +0100  waiting_response  incoming  
12949084  status_update  2022-09-20 13:00:29 +0100  waiting_response  2022-09-20 13:00:29 +0100  waiting_response   
13169108  response  2022-10-14 10:42:32 +0100    2022-10-15 10:57:19 +0100  rejected  incoming  
13176935  status_update  2022-10-15 10:57:19 +0100  rejected  2022-10-15 10:57:19 +0100  rejected   
13867935  edit  2023-01-16 03:46:17 +0000         
13867936  edit  2023-01-16 03:46:17 +0000         
13867937  edit  2023-01-16 03:46:17 +0000         
13867938  edit  2023-01-16 03:46:17 +0000         
13867939  edit  2023-01-16 03:46:17 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.