Manylion cais “Liverpool University A100 statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7767027  sent  2020-10-06 22:14:59 +0100  waiting_response  2020-10-06 22:14:59 +0100  waiting_response  outgoing  
7769656  response  2020-10-07 08:12:50 +0100        incoming  
7855211  response  2020-10-20 08:05:20 +0100    2021-03-31 06:05:58 +0100  successful  incoming  
8442951  edit  2021-01-21 03:47:01 +0000         
8442952  edit  2021-01-21 03:47:01 +0000         
8442953  edit  2021-01-21 03:47:01 +0000         
8982912  status_update  2021-03-31 06:05:58 +0100  successful  2021-03-31 06:05:58 +0100  successful   
11534697  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         
11534698  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         
11534699  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         
11534700  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         
11534701  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         
11534702  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         
11534703  edit  2022-04-01 04:03:01 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.