Manylion cais “List of licensed HMOs with owners details

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7146920  sent  2020-06-24 13:09:04 +0100  waiting_response  2020-06-24 13:09:04 +0100  waiting_response  outgoing  
7146921  response  2020-06-24 13:09:23 +0100        incoming  
7147045  response  2020-06-24 14:13:46 +0100    2020-06-28 14:08:37 +0100  successful  incoming  
7171658  status_update  2020-06-28 14:08:37 +0100  successful  2020-06-28 14:08:37 +0100  successful   
7724024  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
7724025  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
7724026  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
7724027  edit  2020-09-29 03:45:28 +0100         
9532174  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532175  edit  2021-06-29 03:47:35 +0100         
9532176  edit  2021-06-29 03:47:36 +0100         
9532177  edit  2021-06-29 03:47:36 +0100         
9532178  edit  2021-06-29 03:47:36 +0100         
9532179  edit  2021-06-29 03:47:36 +0100         
9532180  edit  2021-06-29 03:47:36 +0100         
9532181  edit  2021-06-29 03:47:36 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.