Manylion cais “License Fee

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2720557  sent  2018-01-26 19:00:07 +0000  waiting_response  2018-01-26 19:00:07 +0000  waiting_response  outgoing  
2722860  response  2018-01-29 15:43:09 +0000    2018-02-15 16:10:35 +0000  waiting_response  incoming  
2748305  status_update  2018-02-15 16:10:34 +0000  waiting_response  2018-02-15 16:10:35 +0000  waiting_response   
2756477  response  2018-02-21 16:06:26 +0000    2018-12-05 13:00:35 +0000  not_held  incoming  
3083048  edit  2018-05-22 03:45:31 +0100         
3083049  edit  2018-05-22 03:45:31 +0100         
3083050  edit  2018-05-22 03:45:31 +0100         
3083051  edit  2018-05-22 03:45:31 +0100         
3771047  status_update  2018-12-05 13:00:35 +0000  not_held  2018-12-05 13:00:35 +0000  not_held   
5821152  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821153  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821154  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821155  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821156  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821157  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821158  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821159  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         
5821160  edit  2019-12-06 03:46:57 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.