Manylion cais “Library fines

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2608207  sent  2017-10-31 14:46:47 +0000  waiting_response  2017-10-31 14:46:47 +0000  waiting_response  outgoing  
2608374  response  2017-10-31 15:19:22 +0000    2017-10-31 15:48:08 +0000  waiting_response  incoming  
2608469  status_update  2017-10-31 15:48:08 +0000  waiting_response  2017-10-31 15:48:08 +0000  waiting_response   
2624255  response  2017-11-09 16:59:29 +0000    2017-12-12 16:17:39 +0000  successful  incoming  
2668172  status_update  2017-12-12 16:17:39 +0000  successful  2017-12-12 16:17:39 +0000  successful   
2808587  edit  2018-03-13 03:45:20 +0000         
2808588  edit  2018-03-13 03:45:20 +0000         
2808589  edit  2018-03-13 03:45:20 +0000         
2808590  edit  2018-03-13 03:45:20 +0000         
2808591  edit  2018-03-13 03:45:20 +0000         
3180380  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180381  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180382  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180383  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180384  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180385  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180386  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180387  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180388  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         
3180389  edit  2018-06-13 03:46:33 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.