Manylion cais “Legal aid claimed for TR18P00346

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3316183  sent  2018-07-13 08:34:19 +0100  waiting_response  2018-07-13 08:34:19 +0100  waiting_response  outgoing  
3326522  response  2018-07-17 13:47:57 +0100    2018-07-28 09:38:16 +0100  waiting_response  incoming  
3365632  status_update  2018-07-28 09:38:16 +0100  waiting_response  2018-07-28 09:38:16 +0100  waiting_response   
3401943  response  2018-08-08 16:02:53 +0100    2018-08-19 09:07:36 +0100  rejected  incoming  
3434085  status_update  2018-08-19 09:07:36 +0100  rejected  2018-08-19 09:07:36 +0100  rejected   
3720828  edit  2018-11-20 03:45:22 +0000         
3720829  edit  2018-11-20 03:45:22 +0000         
3720830  edit  2018-11-20 03:45:22 +0000         
3720831  edit  2018-11-20 03:45:22 +0000         
3720832  edit  2018-11-20 03:45:22 +0000         
5120234  edit  2019-08-20 03:46:08 +0100         
5120235  edit  2019-08-20 03:46:08 +0100         
5120236  edit  2019-08-20 03:46:08 +0100         
5120237  edit  2019-08-20 03:46:08 +0100         
5120238  edit  2019-08-20 03:46:08 +0100         
5120239  edit  2019-08-20 03:46:09 +0100         
5120240  edit  2019-08-20 03:46:09 +0100         
5120241  edit  2019-08-20 03:46:09 +0100         
5120242  edit  2019-08-20 03:46:09 +0100         
5120243  edit  2019-08-20 03:46:09 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.