Manylion cais “Latest TfL City planning statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
4825572  sent    2019-07-03 14:58:06 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-07-03 14:58:07 +0100  outgoing  
4825584  response    2019-07-03 15:04:08 +0100    successful  2019-08-02 09:55:56 +0100  incoming  
4825585  status_update    2019-07-03 15:04:36 +0100  waiting_response  waiting_response  2019-07-03 15:04:36 +0100   
5007099  overdue    2019-08-02 00:00:00 +0100         
5007532  status_update  described_state  2019-08-02 09:55:56 +0100  successful  successful  2019-08-02 09:55:56 +0100   
5633835  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-03 03:45:46 +0000         
5633836  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-03 03:45:46 +0000         
5633837  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-03 03:45:46 +0000         
5633838  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-03 03:45:46 +0000         
5633839  edit metadata  allow_new_responses_from  2019-11-03 03:45:46 +0000         
7391135  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:53 +0100         
7391136  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:53 +0100         
7391137  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391138  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391139  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391140  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391141  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391142  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391143  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         
7391144  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-08-03 03:46:54 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.