Manylion cais “Land of Billinge End Road

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4121511  sent  2019-02-22 12:23:17 +0000  waiting_response  2019-02-22 12:23:17 +0000  waiting_response  outgoing  
4121570  response  2019-02-22 12:57:41 +0000    2019-02-25 06:48:53 +0000  waiting_response  incoming  
4136377  status_update  2019-02-25 06:48:53 +0000  waiting_response  2019-02-25 06:48:53 +0000  waiting_response   
4215902  response  2019-03-11 10:18:59 +0000    2022-03-13 14:17:25 +0000  successful  incoming  
4706279  edit  2019-06-12 03:46:28 +0100         
4706280  edit  2019-06-12 03:46:28 +0100         
4706281  edit  2019-06-12 03:46:28 +0100         
4706282  edit  2019-06-12 03:46:28 +0100         
6462585  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462586  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462587  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462588  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462589  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462590  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462591  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
6462592  edit  2020-03-12 03:50:23 +0000         
11356904  status_update  2022-03-13 14:17:25 +0000  successful  2022-03-13 14:17:25 +0000  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.