Manylion cais “Land adjacent to Highfield House

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5770398  sent  2019-11-27 15:54:17 +0000  waiting_response  2019-11-27 15:54:17 +0000  waiting_response  outgoing  
5776268  response  2019-11-28 12:32:39 +0000    2019-12-02 09:37:30 +0000  waiting_response  incoming  
5799211  status_update  2019-12-02 09:37:30 +0000  waiting_response  2019-12-02 09:37:30 +0000  waiting_response   
5935183  response  2019-12-27 11:57:07 +0000    2020-01-22 09:42:13 +0000  successful  incoming  
6100703  status_update  2020-01-22 09:42:13 +0000  successful  2020-01-22 09:42:13 +0000  successful   
6733643  edit  2020-04-23 03:57:40 +0100         
6733644  edit  2020-04-23 03:57:40 +0100         
6733645  edit  2020-04-23 03:57:40 +0100         
6733646  edit  2020-04-23 03:57:40 +0100         
6733647  edit  2020-04-23 03:57:40 +0100         
8469812  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469813  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469814  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469815  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469816  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469817  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469818  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469819  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469820  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         
8469821  edit  2021-01-23 03:59:00 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.