Manylion cais “Kiernan Structural Steel (Wales) Limited

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10412679  sent  2021-11-03 17:28:12 +0000  waiting_response  2021-11-03 17:28:12 +0000  waiting_response  outgoing  
10428371  response  2021-11-05 09:36:48 +0000        incoming  
10429295  response  2021-11-05 14:50:03 +0000    2021-11-16 08:47:13 +0000  not_held  incoming  
10499313  status_update  2021-11-16 08:47:12 +0000  not_held  2021-11-16 08:47:13 +0000  not_held   
11134417  edit  2022-02-17 03:48:07 +0000         
11134418  edit  2022-02-17 03:48:07 +0000         
11134419  edit  2022-02-17 03:48:07 +0000         
11134420  edit  2022-02-17 03:48:07 +0000         
13421608  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421609  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421610  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421611  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421612  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421613  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421614  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         
13421615  edit  2022-11-17 03:52:11 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.