Manylion cais “Jeromy Corbyn Image

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2842002  sent  2018-03-20 15:41:36 +0000  waiting_response  2018-03-20 15:41:36 +0000  waiting_response  outgoing  
2846519  response  2018-03-21 15:43:09 +0000        incoming  
2846660  response  2018-03-21 16:41:27 +0000    2018-03-21 16:48:18 +0000  rejected  incoming  
2846674  status_update  2018-03-21 16:46:51 +0000  waiting_response  2018-03-21 16:46:51 +0000  waiting_response   
2846679  status_update  2018-03-21 16:48:18 +0000  rejected  2018-03-21 16:48:18 +0000  rejected   
3228356  edit  2018-06-22 03:45:59 +0100         
3228357  edit  2018-06-22 03:45:59 +0100         
3228358  edit  2018-06-22 03:45:59 +0100         
3228359  edit  2018-06-22 03:45:59 +0100         
3228360  edit  2018-06-22 03:45:59 +0100         
3559267  comment  2018-09-27 14:30:20 +0100         
4282392  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282393  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282394  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282395  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282396  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282397  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282398  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282399  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282400  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282401  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         
4282402  edit  2019-03-22 03:48:19 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.