Manylion cais “IVF waiting times

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3841389  sent  2018-12-29 20:15:46 +0000  waiting_response  2018-12-29 20:15:46 +0000  waiting_response  outgoing  
3846690  response  2019-01-02 15:03:03 +0000        incoming  
3903572  response  2019-01-16 16:33:17 +0000    2019-02-14 23:26:55 +0000  successful  incoming  
4079189  status_update  2019-02-14 23:26:55 +0000  successful  2019-02-14 23:26:55 +0000  successful   
4556089  edit  2019-05-15 03:45:34 +0100         
4556090  edit  2019-05-15 03:45:34 +0100         
4556091  edit  2019-05-15 03:45:34 +0100         
4556092  edit  2019-05-15 03:45:34 +0100         
6283413  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283414  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283415  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283416  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283417  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283418  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283419  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         
6283420  edit  2020-02-15 03:51:01 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.