Manylion cais “IT Enquiries

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3700024  sent  2018-11-13 16:25:52 +0000  waiting_response  2018-11-13 16:25:52 +0000  waiting_response  outgoing  
3703219  response  2018-11-14 09:29:45 +0000    2018-11-15 17:13:41 +0000  waiting_response  incoming  
3709725  status_update  2018-11-15 17:13:41 +0000  waiting_response  2018-11-15 17:13:41 +0000  waiting_response   
3779062  response  2018-12-07 10:02:48 +0000    2018-12-13 11:38:31 +0000  successful  incoming  
3798488  status_update  2018-12-13 11:38:31 +0000  successful  2018-12-13 11:38:31 +0000  successful   
4228904  edit  2019-03-14 03:45:34 +0000         
4228905  edit  2019-03-14 03:45:34 +0000         
4228906  edit  2019-03-14 03:45:34 +0000         
4228907  edit  2019-03-14 03:45:34 +0000         
4228908  edit  2019-03-14 03:45:34 +0000         
5870337  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870338  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870339  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870340  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870341  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870342  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870343  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870344  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870345  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         
5870346  edit  2019-12-14 03:47:20 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.