Manylion cais “Islamophobia Hate Crime Stats

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4703003  sent  2019-06-11 12:23:38 +0100  waiting_response  2019-06-11 12:23:38 +0100  waiting_response  outgoing  
4703697  response  2019-06-11 15:55:12 +0100    2019-06-11 16:09:52 +0100  waiting_response  incoming  
4703737  status_update  2019-06-11 16:09:52 +0100  waiting_response  2019-06-11 16:09:52 +0100  waiting_response   
4861266  overdue  2019-07-10 00:00:00 +0100         
4954975  response  2019-07-25 16:19:59 +0100    2019-08-07 11:33:47 +0100  successful  incoming  
5037107  status_update  2019-08-07 11:33:47 +0100  successful  2019-08-07 11:33:47 +0100  successful   
5659990  edit  2019-11-08 03:45:36 +0000         
5659991  edit  2019-11-08 03:45:36 +0000         
5659992  edit  2019-11-08 03:45:36 +0000         
5659993  edit  2019-11-08 03:45:36 +0000         
5659994  edit  2019-11-08 03:45:36 +0000         
5659995  edit  2019-11-08 03:45:36 +0000         
7420973  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420974  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420975  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420976  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420977  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420978  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420979  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420980  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420981  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420982  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420983  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         
7420984  edit  2020-08-08 03:49:04 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.