Manylion cais “Intranet Queries

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5658306  sent  2019-11-07 10:29:42 +0000  waiting_response  2019-11-07 10:29:42 +0000  waiting_response  outgoing  
5829586  overdue  2019-12-07 00:00:00 +0000         
6009142  very_overdue  2020-01-10 00:00:00 +0000         
6233122  edit  2020-02-08 03:47:12 +0000         
6233123  edit  2020-02-08 03:47:13 +0000         
6233124  edit  2020-02-08 03:47:13 +0000         
7972922  edit  2020-11-08 03:49:07 +0000         
7972923  edit  2020-11-08 03:49:07 +0000         
7972924  edit  2020-11-08 03:49:08 +0000         
7972925  edit  2020-11-08 03:49:08 +0000         
7972926  edit  2020-11-08 03:49:08 +0000         
7972927  edit  2020-11-08 03:49:08 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.