Manylion cais “International Student Statistics: International Social and Public Policy with Politics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5706431  sent  2019-11-16 01:16:39 +0000  waiting_response  2019-11-16 01:16:39 +0000  waiting_response  outgoing  
5881995  overdue  2019-12-17 00:00:00 +0000         
5906441  response  2019-12-20 10:39:37 +0000        incoming  
6527653  edit  2020-03-21 03:45:42 +0000         
6527654  edit  2020-03-21 03:45:42 +0000         
6527655  edit  2020-03-21 03:45:42 +0000         
8263273  edit  2020-12-21 03:48:14 +0000         
8263274  edit  2020-12-21 03:48:14 +0000         
8263275  edit  2020-12-21 03:48:14 +0000         
8263276  edit  2020-12-21 03:48:14 +0000         
8263277  edit  2020-12-21 03:48:14 +0000         
8263278  edit  2020-12-21 03:48:14 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.