Manylion cais “Inspection & Compliance of the NI Order Gas Order in relation to Mobile Wagons and fixed premisses

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3382764  sent  2018-08-02 15:11:51 +0100  waiting_response  2018-08-02 15:11:52 +0100  waiting_response  outgoing  
3382930  response  2018-08-02 16:02:03 +0100    2018-08-03 20:58:54 +0100  waiting_response  incoming  
3387523  status_update  2018-08-03 20:58:54 +0100  waiting_response  2018-08-03 20:58:54 +0100  waiting_response   
3451503  response  2018-08-24 16:25:12 +0100    2018-08-28 08:59:41 +0100  successful  incoming  
3457304  status_update  2018-08-28 08:59:41 +0100  successful  2018-08-28 08:59:41 +0100  successful   
3751103  edit  2018-11-29 04:50:26 +0000         
3751104  edit  2018-11-29 04:50:26 +0000         
3751105  edit  2018-11-29 04:50:26 +0000         
3751106  edit  2018-11-29 04:50:26 +0000         
3751107  edit  2018-11-29 04:50:26 +0000         
5181769  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181770  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181771  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181772  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181773  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181774  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181775  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181776  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181777  edit  2019-08-29 03:50:24 +0100         
5181778  edit  2019-08-29 03:50:25 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.