Manylion cais “Information related to your Access control systems

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3791401  sent  2018-12-11 13:54:12 +0000  waiting_response  2018-12-11 13:54:12 +0000  waiting_response  outgoing  
3801672  response  2018-12-14 14:15:16 +0000    2018-12-20 15:04:55 +0000  waiting_response  incoming  
3822521  status_update  2018-12-20 15:04:55 +0000  waiting_response  2018-12-20 15:04:55 +0000  waiting_response   
3866074  response  2019-01-09 11:27:13 +0000    2019-01-14 11:23:42 +0000  successful  incoming  
3889890  status_update  2019-01-14 11:23:41 +0000  successful  2019-01-14 11:23:42 +0000  successful   
4390776  edit  2019-04-15 03:45:38 +0100         
4390777  edit  2019-04-15 03:45:38 +0100         
4390778  edit  2019-04-15 03:45:38 +0100         
4390779  edit  2019-04-15 03:45:38 +0100         
4390780  edit  2019-04-15 03:45:38 +0100         
6039366  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039367  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039368  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039369  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039370  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039371  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039372  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039373  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039374  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         
6039375  edit  2020-01-15 04:03:42 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.