Manylion cais “Information and documents relating to staff wellbeing in higher education

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3741773  sent  2018-11-25 10:37:04 +0000  waiting_response  2018-11-25 10:37:05 +0000  waiting_response  outgoing  
3746474  response  2018-11-27 15:21:01 +0000    2018-12-03 04:26:58 +0000  waiting_response  incoming  
3762597  status_update  2018-12-03 04:26:58 +0000  waiting_response  2018-12-03 04:26:58 +0000  waiting_response   
3818249  response  2018-12-19 09:42:03 +0000    2019-01-06 06:17:44 +0000  successful  incoming  
3857461  status_update  2019-01-06 06:17:44 +0000  successful  2019-01-06 06:17:44 +0000  successful   
4346121  edit  2019-04-07 03:45:19 +0100         
4346122  edit  2019-04-07 03:45:19 +0100         
4346123  edit  2019-04-07 03:45:19 +0100         
4346124  edit  2019-04-07 03:45:19 +0100         
4346125  edit  2019-04-07 03:45:19 +0100         
5982235  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982236  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982237  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982238  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982239  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982240  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982241  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982242  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982243  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         
5982244  edit  2020-01-07 03:46:05 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.