Manylion cais “Information and documents relating to staff wellbeing in higher education

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3688163  sent  2018-11-09 12:48:53 +0000  waiting_response  2018-11-09 12:48:53 +0000  waiting_response  outgoing  
3688884  response  2018-11-09 16:33:45 +0000    2018-11-16 23:07:28 +0000  waiting_response  incoming  
3713490  status_update  2018-11-16 23:07:28 +0000  waiting_response  2018-11-16 23:07:28 +0000  waiting_response   
3745460  response  2018-11-27 08:57:08 +0000    2018-12-03 06:38:03 +0000  successful  incoming  
3762620  status_update  2018-12-03 06:38:03 +0000  successful  2018-12-03 06:38:03 +0000  successful   
3843628  followup_sent  2019-01-01 13:05:22 +0000        outgoing  
4176651  edit  2019-03-04 03:45:57 +0000         
4176652  edit  2019-03-04 03:45:57 +0000         
4176653  edit  2019-03-04 03:45:57 +0000         
4176654  edit  2019-03-04 03:45:57 +0000         
4176655  edit  2019-03-04 03:45:57 +0000         
4176656  edit  2019-03-04 03:45:57 +0000         
5810254  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810255  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810256  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810257  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810258  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810259  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810260  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810261  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810262  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810263  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810264  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         
5810265  edit  2019-12-04 03:48:10 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.