Manylion cais “Information about your dealings with Stonewall [Extraneous material removed]

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8847171  sent  2021-03-11 10:10:30 +0000  waiting_response  2021-03-11 10:10:30 +0000  waiting_response  outgoing  
9050012  overdue  2021-04-13 00:00:00 +0100         
9225660  very_overdue  2021-05-12 00:00:00 +0100         
9309763  edit  2021-05-25 13:43:54 +0100         
9921824  edit  2021-08-26 03:47:43 +0100         
9921825  edit  2021-08-26 03:47:43 +0100         
9921826  edit  2021-08-26 03:47:43 +0100         
9921827  edit  2021-08-26 03:47:43 +0100         
11999904  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999905  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999906  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999907  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999908  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999909  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999910  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         
11999911  edit  2022-05-26 04:05:42 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.