Manylion cais “Information about your dealings with Stonewall [Extraneous material removed]

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8649560  sent  2021-02-15 23:47:40 +0000  waiting_response  2021-02-15 23:47:40 +0000  waiting_response  outgoing  
8885048  overdue  2021-03-16 00:00:00 +0000         
9063570  very_overdue  2021-04-15 00:00:00 +0100         
9248805  edit  2021-05-16 03:46:30 +0100         
9248806  edit  2021-05-16 03:46:30 +0100         
9248807  edit  2021-05-16 03:46:30 +0100         
9309844  edit  2021-05-25 13:44:18 +0100         
9369880  followup_sent  2021-06-04 16:20:06 +0100  internal_review  2021-06-04 16:20:06 +0100  internal_review  outgoing  
9988649  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988650  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988651  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988652  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988653  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988654  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988655  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         
9988656  edit  2021-09-05 03:45:31 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.