Manylion cais “Information about your dealings with Stonewall [Extraneous material removed]

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
8590509  sent    2021-02-08 13:42:33 +0000  waiting_response  waiting_response  2021-02-08 13:42:33 +0000  outgoing  
8824499  response    2021-03-08 15:07:39 +0000    not_held  2021-06-25 08:46:35 +0100  incoming  
9309215  edit metadata  title  2021-05-25 13:40:59 +0100         
9377263  status_update  described_state  2021-06-05 18:12:13 +0100  rejected  rejected  2021-06-05 18:12:13 +0100   
9513219  status_update  described_state  2021-06-25 08:46:35 +0100  not_held  not_held  2021-06-25 08:46:35 +0100   
10142707  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-26 03:45:30 +0100         
10142708  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-26 03:45:30 +0100         
10142709  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-26 03:45:30 +0100         
10142710  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-26 03:45:30 +0100         
10142711  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-26 03:45:30 +0100         
12251380  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251381  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251382  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251383  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251384  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251385  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251386  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251387  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:00 +0100         
12251388  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:01 +0100         
12251389  edit metadata  allow_new_responses_from  2022-06-26 03:47:01 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.