Manylion cais “Information about Dr Howard Freeman, GMC reference no: 2495693

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8440273  sent  2021-01-20 15:46:54 +0000  waiting_response  2021-01-20 15:46:54 +0000  waiting_response  outgoing  
8440275  response  2021-01-20 15:47:12 +0000    2021-01-24 09:23:02 +0000  waiting_response  incoming  
8478984  status_update  2021-01-24 09:23:02 +0000  waiting_response  2021-01-24 09:23:02 +0000  waiting_response   
8673554  overdue  2021-02-18 00:00:00 +0000         
8902655  very_overdue  2021-03-18 00:00:00 +0000         
9117319  edit  2021-04-25 03:45:37 +0100         
9117320  edit  2021-04-25 03:45:37 +0100         
9117321  edit  2021-04-25 03:45:37 +0100         
9117322  edit  2021-04-25 03:45:37 +0100         
9117323  edit  2021-04-25 03:45:37 +0100         
10458672  response  2021-11-10 13:50:49 +0000        incoming  
13369517  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369518  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369519  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369520  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369521  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369522  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369523  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369524  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369525  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369526  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         
13369527  edit  2022-11-11 03:48:38 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.