Manylion cais “Income of Residents on Waiting List Housed in 2019

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5722295  sent  2019-11-19 14:37:15 +0000  waiting_response  2019-11-19 14:37:15 +0000  waiting_response  outgoing  
5729811  followup_sent  2019-11-20 10:32:45 +0000        outgoing  
5730382  response  2019-11-20 14:37:30 +0000    2019-11-23 16:40:56 +0000  waiting_response  incoming  
5753405  status_update  2019-11-23 16:40:56 +0000  waiting_response  2019-11-23 16:40:56 +0000  waiting_response   
5884434  response  2019-12-17 23:40:06 +0000    2019-12-21 12:19:27 +0000  not_held  incoming  
5914229  status_update  2019-12-21 12:19:27 +0000  not_held  2019-12-21 12:19:27 +0000  not_held   
6533649  edit  2020-03-22 03:45:56 +0000         
6533650  edit  2020-03-22 03:45:56 +0000         
6533651  edit  2020-03-22 03:45:56 +0000         
6533652  edit  2020-03-22 03:45:56 +0000         
6533653  edit  2020-03-22 03:45:56 +0000         
6533654  edit  2020-03-22 03:45:56 +0000         
8269877  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269878  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269879  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269880  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269881  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269882  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269883  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269884  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269885  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269886  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269887  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         
8269888  edit  2020-12-22 03:47:33 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.