Manylion cais “Identification

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4649039  sent  2019-06-01 17:50:37 +0100  waiting_response  2019-06-01 17:50:37 +0100  waiting_response  outgoing  
4669224  response  2019-06-05 13:01:02 +0100    2019-06-05 15:27:56 +0100  waiting_response  incoming  
4669530  status_update  2019-06-05 15:27:56 +0100  waiting_response  2019-06-05 15:27:56 +0100  waiting_response   
4738559  response  2019-06-17 13:56:33 +0100    2019-06-28 09:47:26 +0100  successful  incoming  
4799781  status_update  2019-06-28 09:47:26 +0100  successful  2019-06-28 09:47:26 +0100  successful   
5428538  edit  2019-09-29 03:45:42 +0100         
5428539  edit  2019-09-29 03:45:42 +0100         
5428540  edit  2019-09-29 03:45:42 +0100         
5428541  edit  2019-09-29 03:45:42 +0100         
5428542  edit  2019-09-29 03:45:42 +0100         
7174340  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174341  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174342  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174343  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174344  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174345  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174346  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174347  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174348  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         
7174349  edit  2020-06-29 03:47:34 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.