Manylion cais “I would like all editions of AP 3393 and PAM(Air) 296 from present day to Apr 2007

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5071698  sent  2019-08-11 11:00:56 +0100  waiting_response  2019-08-11 11:00:57 +0100  waiting_response  outgoing  
5204335  response  2019-08-30 10:10:53 +0100    2019-09-03 18:00:56 +0100  successful  incoming  
5256603  status_update  2019-09-03 18:00:55 +0100  successful  2019-09-03 18:00:56 +0100  successful   
5807961  edit  2019-12-04 03:46:22 +0000         
5807962  edit  2019-12-04 03:46:22 +0000         
5807963  edit  2019-12-04 03:46:22 +0000         
7579651  edit  2020-09-04 03:49:25 +0100         
7579652  edit  2020-09-04 03:49:25 +0100         
7579653  edit  2020-09-04 03:49:25 +0100         
7579654  edit  2020-09-04 03:49:25 +0100         
7579655  edit  2020-09-04 03:49:25 +0100         
7579656  edit  2020-09-04 03:49:25 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.