Manylion cais “I would like a copy of the original image file of the backdrop used on Newsnight on the 15th of March 2018 showing Jeremy against a Kremlin backdrop.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2846933  sent  2018-03-21 21:37:56 +0000  waiting_response  2018-03-21 21:37:56 +0000  waiting_response  outgoing  
2850906  response  2018-03-22 15:04:13 +0000        incoming  
2860236  response  2018-03-26 11:09:05 +0100    2018-04-20 08:03:17 +0100  rejected  incoming  
2953871  status_update  2018-04-20 08:03:17 +0100  rejected  2018-04-20 08:03:17 +0100  rejected   
3340979  edit  2018-07-21 03:45:26 +0100         
3340980  edit  2018-07-21 03:45:26 +0100         
3340981  edit  2018-07-21 03:45:26 +0100         
3340982  edit  2018-07-21 03:45:26 +0100         
4425004  edit  2019-04-21 03:46:06 +0100         
4425005  edit  2019-04-21 03:46:06 +0100         
4425006  edit  2019-04-21 03:46:06 +0100         
4425007  edit  2019-04-21 03:46:06 +0100         
4425008  edit  2019-04-21 03:46:07 +0100         
4425009  edit  2019-04-21 03:46:07 +0100         
4425010  edit  2019-04-21 03:46:07 +0100         
4425011  edit  2019-04-21 03:46:07 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.