Manylion cais “I will now ask for all overseas trips of Nick Kavanagh on behalf of the Liverpool city council

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8227657  sent  2020-12-15 14:33:04 +0000  waiting_response  2020-12-15 14:33:04 +0000  waiting_response  outgoing  
8431346  overdue  2021-01-19 00:00:00 +0000         
8654211  very_overdue  2021-02-16 00:00:00 +0000         
8882433  edit  2021-03-16 03:46:22 +0000         
8882434  edit  2021-03-16 03:46:22 +0000         
8882435  edit  2021-03-16 03:46:22 +0000         
8958644  response  2021-03-26 11:45:36 +0000        incoming  
11491980  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         
11491981  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         
11491982  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         
11491983  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         
11491984  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         
11491985  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         
11491986  edit  2022-03-27 03:46:30 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.