Manylion cais “HS2 / BBC Correspondence

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3675271  sent  2018-11-06 12:50:48 +0000  waiting_response  2018-11-06 12:50:48 +0000  waiting_response  outgoing  
3675326  response  2018-11-06 13:11:49 +0000    2018-11-06 15:59:23 +0000  waiting_response  incoming  
3676012  status_update  2018-11-06 15:59:22 +0000  waiting_response  2018-11-06 15:59:23 +0000  waiting_response   
3752408  response  2018-11-29 11:26:54 +0000    2018-11-30 13:23:52 +0000  rejected  incoming  
3756184  status_update  2018-11-30 13:23:52 +0000  rejected  2018-11-30 13:23:52 +0000  rejected   
4162446  edit  2019-03-01 03:56:16 +0000         
4162447  edit  2019-03-01 03:56:16 +0000         
4162448  edit  2019-03-01 03:56:16 +0000         
4162449  edit  2019-03-01 03:56:16 +0000         
4162450  edit  2019-03-01 03:56:16 +0000         
5796654  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796655  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796656  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796657  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796658  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796659  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796660  edit  2019-12-01 03:49:08 +0000         
5796661  edit  2019-12-01 03:49:09 +0000         
5796662  edit  2019-12-01 03:49:09 +0000         
5796663  edit  2019-12-01 03:49:09 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.