Manylion cais “Housing Stock

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4540280  sent  2019-05-11 16:13:26 +0100  waiting_response  2019-05-11 16:13:26 +0100  waiting_response  outgoing  
4540282  response  2019-05-11 16:16:40 +0100        incoming  
4549950  response  2019-05-13 11:34:26 +0100        incoming  
4676679  response  2019-06-06 17:36:38 +0100    2019-07-02 22:55:30 +0100  successful  incoming  
4817914  status_update  2019-07-02 22:55:30 +0100  successful  2019-07-02 22:55:30 +0100  successful   
4832199  comment  2019-07-04 14:35:37 +0100         
5445901  edit  2019-10-03 03:45:27 +0100         
5445902  edit  2019-10-03 03:45:27 +0100         
5445903  edit  2019-10-03 03:45:27 +0100         
5445904  edit  2019-10-03 03:45:27 +0100         
5445905  edit  2019-10-03 03:45:27 +0100         
5445906  edit  2019-10-03 03:45:27 +0100         
7196994  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7196995  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7196996  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7196997  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7196998  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7196999  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7197000  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7197001  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7197002  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7197003  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7197004  edit  2020-07-03 03:48:33 +0100         
7197005  edit  2020-07-03 03:48:34 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.