Manylion cais “Horizon Trial

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8216408  sent  2020-12-13 16:08:21 +0000  waiting_response  2020-12-13 16:08:21 +0000  waiting_response  outgoing  
8221755  response  2020-12-14 13:12:36 +0000    2020-12-18 07:30:57 +0000  waiting_response  incoming  
8246523  status_update  2020-12-18 07:30:57 +0000  waiting_response  2020-12-18 07:30:57 +0000  waiting_response   
8397840  response  2021-01-14 19:30:21 +0000    2021-01-18 10:24:47 +0000  successful  incoming  
8427848  status_update  2021-01-18 10:24:47 +0000  successful  2021-01-18 10:24:47 +0000  successful   
9083548  edit  2021-04-19 03:45:42 +0100         
9083549  edit  2021-04-19 03:45:42 +0100         
9083550  edit  2021-04-19 03:45:43 +0100         
9083551  edit  2021-04-19 03:45:43 +0100         
9083552  edit  2021-04-19 03:45:43 +0100         
10914886  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914887  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914888  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914889  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914890  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914891  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914892  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914893  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914894  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         
10914895  edit  2022-01-19 03:48:59 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.